Klub Sportowy Stowarzyszenie Modelarzy RConLine Nowa Wola
ul. Plonowa 2A
05-500 Piaseczno ( Nowa Wola )

adres korespondencyjny
05-500 Piaseczno ul. Julianowska 32/35
tel. +48 505 208 726
e-mail : rconline@rc.edu.pl

Ewidencja Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr. ewidencji 84
NIP 1231451298
Mazovia Bank Spółdzielczy
68 8003 0003 2004 0000 1232 0003
W tytułach przelewu dla członków stowarzyszenia prosimy o umieszczanie tytułu : Składka członkowska za miesiąc...
Osoby i instytucje wspierające proszone są o kontakt z zarządem w celu doprecyzowania celu i formy wsparcia stowarzyszenia.

Jednolity zbiór zasad - regulamin wykorzystania środków oraz pracowni modelarskiej -> PLIK