Szkolenia menadżerskie

Bycie menadżerem to duża odpowiedzialność i obowiązek. Trzeba mieć niezwykle silny charakter, aby móc przewodzić grupą ludzi. Codziennie na swojej drodze będziemy musieli mierzyć się nie tylko z wykonaniem zadań firmowych, ale wszelkimi towarzyszącymi temu sytuacjami. Niejednokrotnie będziemy musieli zmierzyć się z problematycznymi sytuacjami takimi jak konfilkty wewnętrzne, problemy kadrowe czy sytuacje losowe.

Read More »

Szkolenie sprzedaż

Obecny rynek wymaga od nas ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Dostępnych jest bardzo wiele szkoleń. Możemy je podzielić na szkolenia tematyczne z konkretnego zakresu, czy też szkolenia z umiejętności miękkich. Możemy również wybierać spośród różnych form mogą to być szkolenia on-line lub stacjonarne. Jeżeli ktoś wybiera szkolenie umiejętnościowe to raczej zalecana jest forma szkolenia stacjonarnego. […]

Read More »

Jak zbierać feedback

Pracując w korporacji, ale też w mniejszych firmach, warto od czasu do czasu zebrać o sobie feedback. Według mnie dobrze jest wiedzieć co o mojej pracy myślą inni. Nie chodzi tu o moje cechy osobowościowe, ale przede wszystkim o to czy dostarczam to czego się ode mnie oczekuje.

Read More »