Osobiste cele i przywództwo

Życie bez celów to jak podróż bez mapy. Stale pozostajemy w tym samym miejscu, nie wiedząc, dokąd dążymy. Osobiste cele są środkiem do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. A aby były one wysoce skuteczne i wymagają wyrafinowanego lidera, który będzie motywować, inspirując innych do osiągania większych rezultatów. W tym artykule rozważymy jak planowanie osobistych celów wpłynęło na […]

Read More »

Monitorowanie postępów projektu

Monitorowanie postępów projektu to jedna z najważniejszych czynności w prowadzeniu przedsięwzięcia. Pozwala uświadomić sobie, jak wygląda sytuacja w dłuższej perspektywie – czy jesteśmy blisko realizacji celu, czy jednak powoli odchodzimy od planów. Co więcej, systematyczne sprawdzanie postępów projektu jest też wygodne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie – dzięki temu mogą szybko reagować i podejmować odpowiednie […]

Read More »

Budowanie motywacji w zespole

Praca w zespole może dostarczyć wielu satysfakcjonujących efektów – kreatywnych rozwiązań, szybkich przełomowych pomysłów i skutecznych wyników. Jednak doświadczone przez nas rezultaty zależą od jakości naszej współpracy. Aby odnieść sukces, musimy obudzić optymizm i motywację we własnym zespole. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak budować właściwą motywację w zespole.

Read More »