Budowanie motywacji w zespole

Pexels Pixabay 38519

Praca w zespole może dostarczyć wielu satysfakcjonujących efektów – kreatywnych rozwiązań, szybkich przełomowych pomysłów i skutecznych wyników. Jednak doświadczone przez nas rezultaty zależą od jakości naszej współpracy. Aby odnieść sukces, musimy obudzić optymizm i motywację we własnym zespole. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak budować właściwą motywację w zespole.

Dlaczego jest ważne?


Motywacja odgrywa ważną rolę w skuteczności pracy zespołowej. Gdy ludzie czują się zmotywowani, są entuzjastyczni w wykonywaniu pracy i dobrze strukturyzują swoją pracę. Budowanie zespołu daje ludziom poczucie bycia ważnymi członkami grupy, co z kolei wzmacnia ich wiarę w swoje umiejętności. Oznacza to, że nie tylko członkowie zespołu są zdeterminowani do zrobienia czegoś, ale także cały zespół.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat: Zarządzanie projektem w administracji publicznej

Jak podnosić motywację?


Aby podnieść motywację wśród ludzi w zespole, liderzy muszą wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Ustanowienie jasnych celów – dobrym sposobem na pobudzenie zespołu do działania jest ustalenie jasnych celów i określenie sposobu, w jaki mają być osiągane. Powinien także istnieć plan, aby wszyscy wiedzieli, co KAŻDY musi zrobić, aby osiągnąć te cele.
  • Cele brzegowe – ustalenie celów brzegowych (małych zadań, które muszą zostać wykonane przed osiągnięciem głównego celu) jest niezbędne, aby zespół był motywowany. Fakt ten zwiększa zaangażowanie poszczególnych członków i prowadzi ich do wykonania małych, aczkolwiek ważnych kroków do osiągnięcia celu.
  • Recenzowanie wyników – polepszanie wyników jest ważnym elementem podnoszenia motywacji. Liderzy powinni systematycznie recenzować wyniki, aby upewnić się, że cel został osiągnięty lub czy trzeba wykonać jakieś korekty.
  • Nagradzanie wyników – nagradzanie sukcesów jest najlepszym sposobem na zwiększenie zaangażowania. Nagrodę można przyznać za realizację długoterminowego celu lub za realizacje celu brzegowego. Może to być nagroda finansowa lub po prostu uznanie, które może być motywujące.
  • Interakcja – interakcja między członkami zespołu jest ważna, aby zapewnić odpowiednią motywację. Ustanowienie pozytywnych relacji między członkami zespołu pomoże w wypracowaniu atmosfery właściwej do budowania motywacji.

Ostateczne podsumowanie


Budowanie motywacji w zespole to istotny czynnik w dowolnych pracach zespołowych. Liderzy muszą wziąć pod uwagę elementy takie jak ustalenie jasnych celów, ustanowienie celów brzegowych, kontrolowanie wyników i nagradzanie sukcesów, aby zwiększyć motywację wśród członków i osiągnąć oczekiwane lub planowane wyniki. Interakcja między członkami grupy jest ważna, aby mogli wspólnie doskonalić swoją pracę.

Ustalenie jasnych celów, określenie celów brzegowych i nagradzanie sukcesów jest niezbędnym elementem budowania motywacji w zespole. Liderzy mogą wykorzystać powyższe techniki wraz ze wzorcem regularnych recenzji wyników, aby pomóc członkom zespołu osiągnąć ich cele i zwiększyć poziom zaangażowania.